Klient Referenser – Hälsorådgivning

Klient Referenser - Hälsorådgivning

Mia Ånemyr har en unik förmåga att med stor kunskap, lyhördhet och ödmjukhet, fånga upp det som är kärnan i samtalen med sina klienter. Jag har konsulterat Mia för att nå nya insikter, få nya verktyg samt kunskap om relationen mellan kost och beteende utifrån ett helhetsperspektiv. Jag kan med stor glädje och värme rekommendera Mia om du söker en hälsoinspiratör & kostrådgivare med äkthet, engagemang som stöd för att komma vidare i ditt LIV!

Eva Ingvarsdotter – Betéendevetare inom HR

_______________________________________________________

Jag har Mia att tacka för så mycket som gör mitt liv helt!

När jag stod på ruta noll och visst inte hur jag skulle göra med mitt liv, vad det gäller mig och mitt förhållande till mat. Då tog jag kontakt med Mia och hon gav mig så många nycklar ”varför ser det ut som det gör” och verktyg ”hur vill du att det ska ser ut” som jag numera kan använda i min vardag och hon såg även till att jag fick med min familj genom sin kunskap, engagemang och lyhördhet.
Jag har Mia att tacka för så mycket som gör mitt liv helt!
Nu lever jag mitt liv fullt ut och mår som en prinsessa

Pernilla Ohlsson/ Borås
_________________________________________________________

Tack vare Mia har jag fått en tro på mig själv

Tack vare Mia har jag fått en tro på mig själv. Jag vill, vågar och kan.
Det finns bara möjligheter!
Cecilia Söderbacka/ Landvetter

_________________________________________________________

Tveka inte! Du kan nyttja ditt friskvårdsbidrag på samtliga tjänster